Instagram

Konferenssalar

Hos oss finns totalt 5 rymliga konferenslokaler och 8 grupprum. 2 av konferenssalarna finns i huvudbyggnaden, övriga lokaler är belägna i närliggande byggnader. I Apoteket kan vi erbjuda konferens i eget hus där ni både bor och konfererar enskilt.

I samtliga lokaler ingår frukt, vatten och diverse tilltugg samt fri tillgång till trådlöst internet,
projektor, ljud, whiteboard, blädderblock, magic-chart, skrivblock, pennor, väggur och övrigt behändigt kontorsmaterial. 

 Elfsalen och Stallet är handikappanpassade så väl som restaurang och reception.  
Utöver våra konferenssalar erbjuder vi möjlighet till utomhusmöten i den vackra Elfparken
samt gående möten "walk and talk" med "hare".          

Våra konferenshus

 

Sittningar
Bio
Skol
Ring      
   U-form
Öar


Elfsalen 150 kvm

4 grupprum
1 samlingsrum
Mer info...
150 pers 92 pers 40 pers          30 pers 80 pers


Stallet 60 kvm

1 samlingsrum som går att
dela upp till två grupprum
Mer info...
40 pers 30 pers 15 pers     18 pers 32 pers


Apoteket 25 kvm

konfrerera i eget hus
1 samlingsrum

Mer info...
10 pers 8 pers 10 pers     10 pers 8 pers

Ovan restaurangen


Bio

Skol

Ring       

  U-form

Öar              


Karl XIII 110 kvm

1 grupprum
Mer info...

70 pers

40 pers

30 pers
   
    20 pers

50 pers


Hugo Rahm 56 kvm

1 grupprum
Mer info...

35 pers

20 pers

20 pers

   16 pers

24 pers